Elżbieta Hałas

English
Przejdź do:

Książki autorskie

 1. Elżbieta Hałas, Przez pryzmat kultury. Dylematy badan nad współczesnością, Warszawa 2015: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Elżbieta Hałas, Towards the World Culture Society. Florian Znaniecki’s Culturalism, Frankfurt Am Main 2010: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften
 3. Elżbieta Hałas, Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretacyjnej, Warszawa 2007: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  Przekład na język rosyjski:
  Elżbieta Hałas, Символы и общество. Интерпретативная социология., przeł. Григорьева М, Харьков 2021: Гуманитарный центр. ISBN: 978-617-7758-19-7.
 4. Elżbieta Hałas, Konwersja. Perspektywa socjologiczna. Wydanie nowe, Warszawa, 2007: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 5. Elżbieta Hałas, Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń. Wydanie nowe, Warszawa 2006: Wydawnictwo Naukowe PWN; drugie wydanie Warszawa 2012: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Elżbieta Hałas, Symbole w interakcji, Warszawa 2001: Oficyna Naukowa.
 7. Elżbieta Hałas, Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej. Charles H. Cooley, George H. Mead, Herbert Blumer, Lublin 1994: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 8. Elżbieta Hałas, Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Lublin 1992: Norbertinum.
 9. Elżbieta Hałas, Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego, Lublin 1991: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 10. Elżbieta Hałas, Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu, Lublin 1987: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Książki pod redakcją

 1. Elżbieta Hałas, Nicolas Maslowski (red.), Politics of Symbolization Across Central and Eastern Europe, Berlin 2021: Peter Lang. DOI 10.3726/b17961
 2. Elżbieta Hałas, Aleksander Manterys (red.), Relational Reason, Morals and Sociality, Berlin 2021: Peter Lang. DOI 10.3726/b18066
 3. Elżbieta Hałas (red.), Life-World, Intersubjectivity and Culture. Contemporary Dilemmas, Frankfurt am Main 2016: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften.
 4. Elżbieta Hałas (red.), Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, Kraków 2012, NOMOS.
 5. Elżbieta Hałas, Andrzej Kojder (red.), Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności, Warszawa 2010: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 6. Elżbieta Hałas, Krzysztof T. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Warszawa 2005: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 7. Elżbieta Hałas (red.), Europa. Zbliżenia, kontrowersje, perspektywy, Lublin 2002, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 8. Elżbieta Hałas (red.), Symbols, Power and Politics, Frankfurt am Main 2002: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.
 9. Theodore Abel, The Columbia Circle of Scholars. Selections from the Journal. Edited and Introduced by Elżbieta Hałas, Frankfurt am Main 2001: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.
 10. Elżbieta Hałas (red.), Rozumienie zmian społecznych, Lublin 2001: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 11. Elżbieta Hałas (red.), Florian Znaniecki's Sociological Theory and the Challenges of 21st Century, Frankfurt am Main 2000: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.
 12. Elżbieta Hałas (red.), Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, Lublin 1999: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 13. Elżbieta Hałas (red.), Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 1999: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 14. Florian Znaniecki, Education and Social Change, Edited and Introduced by Elżbieta Hałas, Frankfurt am Main 1998: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.
 15. Teodor Abel, O Florianie Znanieckim. Wybór z dziennika. Wybrała, przełożyła, opatrzyła wstępem i przypisami Elżbieta Hałas, Lublin-Poznań 1996: Norbertinum.

Przekłady

 1. Florian Znaniecki, Relacje społeczne i role społeczne. Niedokończona socjologia systematyczna, przełożyła i przedmową opatrzyła Elżbieta Hałas, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Florian Znaniecki, Metoda socjologii, przełożyła i wstępem opatrzyła Elżbieta Hałas, Warszawa 2008: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Charles Horton Cooley, Rozszerzenie pierwotnych ideałów, w: Elżbieta Hałas, Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej. Charles H. Cooley, George H. Mead, Herbert Blumer, Lublin 1994: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 71-75.
 4. George Herbert Mead, Prawa naturalne a teoria instytucji politycznej, w: Elżbieta Hałas, Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej. Charles H. Cooley, George H. Mead, Herbert Blumer, Lublin 1994: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 77-96.
 5. Herbert Blumer, Niepokój społeczny i protest zbiorowy, w: Elżbieta Hałas, Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej. Charles H. Cooley, George H. Mead, Herbert Blumer, Lublin 1994: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 97-118.

Redaktor serii

 1. Studies in Sociology: Symbols, Theory and Society
  vol. 1-2 edited by Elżbieta Hałas; vol. 3-9 edited by Elżbieta Hałas and Risto Heiskala, Frankfurt am Main, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften; since vol. 10 edited by Elżbieta Hałas and Paolo Terenzi, Berlin, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften (ISSN 1618-775X).

  Więcej o serii na stronie Wydawnictwa Peter Lang

  vol. 1. Elżbieta Hałas (red.), Symbols, Power and Politics, Frankfurt am Main 2002, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.

  vol. 2. Risto Heiskala, Society as Semiosis, Frankfurt am Main 2003, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.

  vol. 3. Jacob Alsted, A Model of Human Motivation for Sociology, Frankfurt am Main 2005, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.

  vol. 4. Horst Jürgen Helle, Symbolic Interaction and Verstehen, Frankfurt am Main 2005, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften.

  vol. 5. Thora Margareta Bertilsson, Peirce’s Theory of Inquiry and Beyond, Frankfurt am Main 2005, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften.

  vol. 6. Elżbieta Hałas, Towards the Word Culture Society. Florian Znaniecki’s Culturalism, Frankfurt Am Main 2010: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften.

  vol. 7. Antti Gronow, From Habits to Social Structures. Pragmatism and Contemporary Social Theory, Frankfurt Am Main 2011: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften.

  vol. 8. Elżbieta Hałas (red.), Life-World, Intersubjectivity and Culture. Contemporary Dilemmas, Frankfurt am Main 2016: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften.

  vol. 9. Elisabetta Carrà/Paolo Terenzi (red.), The Relational Gaze on a Changing Society, Berlin 2019: Peter Lang.

  vol. 10. Elżbieta Hałas, Aleksander Manterys (red.), Relational Reason, Morals and Sociality, Berlin 2021: Peter Lang. DOI 10.3726/b18066

  vol. 11. Elżbieta Hałas, Nicolas Maslowski (red.), Politics of Symbolization Across Central and Eastern Europe, Berlin 2021: Peter Lang. DOI 10.3726/b17961

Artykuły i rozdziały w książkach

 1. Elżbieta Hałas, Polymorphous Time of Transformation in Poland and Semiosis of History, w: Elżbieta Hałas, Nicolas Maslowski (red.), Politics of Symbolization Across Central and Eastern Europe, Berlin 2021: Peter Lang, s. 135-159.
 2. Elżbieta Hałas, Nicolas Maslowski, Introduction: European Space, Semiosis and Politics of Symbolization, w: Elżbieta Hałas, Nicolas Maslowski (red.), Politics of Symbolization Across Central and Eastern Europe, Berlin 2021: Peter Lang, s. 7-19.
 3. Elżbieta Hałas, Relational Care: Rethinking Altruism, w: Elżbieta Hałas, Aleksander Manterys (red.), Relational Reason, Morals and Sociality, Berlin 2021: Peter Lang, s. 69-93.
 4. Elżbieta Hałas, Aleksander Manterys, Introduction: Focusing on Relations, Reason and Morality, w: Elżbieta Hałas, Aleksander Manterys (red.), Relational Reason, Morals and Sociality, Berlin 2021: Peter Lang, s. 7-21.
 5. Elżbieta Hałas, Znaniecki Florian, w: Paul Atkinson et al. (red.) Sage Research Methods Foundations, Thousand Oaks, 2020: SAGE. DOI http://dx.doi.org/10.4135/9781526421036909821.
 6. Elżbieta Hałas, Gift and the Coefficient of Sociability. Relational Sociology and the Anti-Utilitarian Movement in the Social Sciences, “Polish Sociological Review” 2020, 4(212), s. 399-410. DOI: https://doi.org/10.26412/psr212.01
 7. Elżbieta Hałas, Florian Znaniecki: The Humanistic Approach, w: Horst Helle (red.), Architekten der Soziologie 1900-2000, München 2000: Amazon.com, s. 73-95. Nieznacznie zmieniona wersja tekstu E. Hałas, Humanistic Approach of Florian Znaniecki, w: Horst J. Helle (red.), Verstehen and Pragmatism. Essays in Interpretative Sociology, Frankfurt am Main 1990: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, s. 213-228.
 8. Elżbieta Hałas, Discovering the Relational Relevance of Reciprocity w: Elisabetta Carrà/Paolo Terenzi (red.), The Relational Gaze on a Changing Society, Berlin 2019: Peter Lang, s. 89-105.
 9. Elżbieta Hałas, Cultural Sociology in Poland, w: Stephan Moebius, Frithjof Nungesser, Katharina Scherke (red.), Handbuch Kultursoziologie. Band 1: Begriffe-Kontexte-Perspektiven-Autor_innen, Graz: Springer 2019, s. 217-229.
 10. Elżbieta Hałas, Miejsce kultury w socjologii relacyjnej, w: Łukasz Krzyżanowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja (red.) Wyobrażone, przeżyte i przedstawione. Księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy, Kraków 2019: NOMOS, s. 53-73.
 11. Elżbieta Hałas, Mirek Franciszek, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, tom 2, Lublin 2018: Wydawnictwo KUL, s. 60-62.
 12. Elżbieta Hałas, Turowski Jan, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, tom 2, Lublin 2018: Wydawnictwo KUL, s. 490-491.
 13. Elżbieta Hałas, Socjologia humanistyczna w dobie rekonstrukcji społecznych: idee przewodnie Jana Turowskiego, w: Marek Wódka, Stanisław Fel (red.), Jan Turowski (1917-2006). Myśl socjologiczna, Lublin 2018: Wydawnictwo KUL, s. 11-32.
 14. Building the Culture of Inclusive Solidarity, w: Stefano Zamagni, Marcelo Sánchez Sorondo (red.), Inclusive Solidarity and Integration of Marginalized People, Vatican City 2017: Libreria Editrice Vaticana, s. 81-96.
 15. The Future Orientation of Culture and the Memory of the Past in the Making of History, “Sign System Studies”, 2017, vol. 45, nr ¾, special issue: Semiotics and History: Boris Uspenskij 80, s. 361-379.
 16. The Place of Culture in Relational Sociology, “State of Affairs / Stan Rzeczy”, special issue: The Relational Turn in Sociology: Implications for the Study of Society, Culture and Persons; guest editors Elżbieta Hałas, Pierpaolo Donati, 2017, vol. 12, s. 115-138.
 17. Dictionary of Relational Sociology, review: Paolo Terenzi, Lucia Boccacin, Riccardo Prandini (red.), Lessico della sociologia relazionale, Bologna 2016: il Mulino, “State of Affairs / Stan Rzeczy”, special issue: The Relational Turn in Sociology: Implications for the Study of Society, Culture and Persons; guest editors Elżbieta Hałas, Pierpaolo Donati, 2017, vol. 12, s. 421-431.
 18. Elżbieta Hałas, Stanisław Krawczyk, Humanism in an After-Modern Society: The Relational Perspective. Seminar Report, “State of Affairs / Stan Rzeczy”, special issue: The Relational Turn in Sociology: Implications for the Study of Society, Culture and Persons; guest editors Elżbieta Hałas, Pierpaolo Donati, 2017, vol. 12, s. 331-337.
 19. Elżbieta Hałas, Pierpaolo Donati, Introduction: Back to Relations in Themselves, “State of Affairs / Stan Rzeczy”, special issue: The Relational Turn in Sociology: Implications for the Study of Society, Culture and Persons; guest editors Elżbieta Hałas, Pierpaolo Donati, 2017, vol. 12, s. 7-12.
 20. David Riesman's Unpublished Writings and Continuing Legacy, ed. by Keith Kerr, B. Garrick Harden and Marcus Aldredge, "Contemporary Sociology: A Journal of Reviews", 2017, vol. 46, nr 2, s. 194-196.
 21. Elżbieta Hałas, Conversation of Gestures, w: George Ritzer (red.), The Blackwell Encyclopedia of Sociology, 2016, DOI
  10.1111/b.9781405124331.2007.x
 22. Elżbieta Hałas, Refleksyjny podmiot w świecie społecznym. O paradygmacie i założeniach socjologii interpretacyjnej, "Roczniki Nauk Społecznych", 2016, vol. 44, nr 4, s. 35-50.
 23. Elżbieta Hałas, Florian Znaniecki Colloquium. Guest lecture by Hubert Knoblauch. A short introduction, “Stan Rzeczy” 2016, vol. 11, s. 205-208.
 24. Elżbieta Hałas, Cultural Sociology in Poland, w: Stephan Moebius, Frithjof Nungesser, Katharina Scherke (red.), Handbuch Kultursoziologie, Wiesbaden 2016: Springer, s. 1-13. DOI 10.1007/978-3-658-0800-6_73-1
 25. The Myth of the Cultural Community in International Relations, w: Kirsti Jõesalu and Anu Kannike (red.), Cultural Patterns and Life Stories, Tallin 2016: Tallin University Press, s. 333-351.
 26. Crisis or Fluidity? Florian Znaniecki's Theory of Civilization, "Historická Sociologie. Časopis pro Historické Sociální Vědy / Historical Sociology. A Journal of Historical Social Sciences", 2016, nr 2, s. 9-27
 27. Through Social Values to the Reinterpretation of Sociology's Ethical Neutrality, "Sociologia e Politiche Sociali", 2016, nr 19 (1), s. 67-79.
 28. Presentazione, "Sociologia e Politiche Sociali", 2016, nr 19 (1), s. 5-9 (współautor Pierpaolo Donati).
 29. Symbolic Transformations: State Symbolism and the Fall of Communism in Poland, w: Elżbieta Hałas (red.), Life-World, Intersubjectivity and Culture. Contemporary Dilemmas, Frankfurt am Main 2016: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, s. 129-146.
 30. Introduction, w: Elżbieta Hałas (red.), Life-World, Intersubjectivity and Culture. Contemporary Dilemmas, Frankfurt am Main 2016: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, s. 9-18.
 31. Antonina Kłoskowska 1919-2001. Intelektualny portret uczonej, w: Portrety Uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945 A-K. Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816-2016, Warszawa 2016: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 479-485.
 32. Öffentliche Symbole und polnische Identität. Wandel und Uneindeutigkeit im Kalender der staatlichen Feiertage in der Dritten Republik, w: Robert Traba, Peter Oliver Loew (red.), Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, t. 5: Erinnerung auf Polnisch Texte zu Theorie und Praxis des sozialen Gedächtnisses, Padeborn 2015: Ferdinand Schöningh, s. 267-288.
 33. Kryzys czy płynność kultury? O teorii cywilizacji Floriana Znanieckiego, w: Piotr Binder (red.), Lokalne, narodowe i inne… Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej, Warszawa 2014: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 553-575.
 34. Mit wspólnoty kulturowej w relacjach międzynarodowych, w: Grażyna Michałowska, Justyna Nakonieczna, Hanna Schreiber (red.), Kultura w stosunkach międzynarodowych, t. 2: Pułapki kultury, Warszawa 2014: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 33-45.
 35. Between Rejection of Religion and World-Saving. Itineraries of Sociology and Postsecular Social Theory, “Polish Sociological Review”, 2014, nr 2, s. 167-178.
 36. Wychowanie i kultura demokratyczna. Zarys poglądów Floriana Znanieckiego, „Zoon Politikon”, 2014, vol. 5, s. 123-130.
 37. Richard Helmut Grathoff (30 sierpnia 1934 – 10 listopada 2013), “Kultura i społeczeństwo” 2014, nr 1, s. 197-202.
 38. Pamięć podzielana i pamięć podzielona: symbolizacja i neutralizacja traumy, w: Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper, Michał Kowalski (red.), Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej, Warszawa 2013, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 323-331.
 39. Między odrzuceniem religii a zbawianiem świata: itineraria socjologii i postsekularnej teorii społecznej, „Stan Rzeczy”, 2013, nr 2, s. 13-29.
 40. Wprowadzenie. Rozumiejąca analiza kulturowa współczesności, w: Wendy Griswold, Socjologia kultury. Kultury i społeczeństwa w zmieniającym się świecie, tłum. Paweł Tomanek, Warszawa 2013, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-21.
 41. W poszukiwaniu tożsamości. Wprowadzenie, w: Anselm L. Strauss, Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości, tłum. Agnieszka Hałas, Kraków 2013, Zakład Wydawniczy NOMOS, s. XXI-XXXI.
 42. Symbolism, w: Byron Kaldis (red.), Encyclopedia of Philosophy and Social Sciences, 2013, Los Angeles, SAGE, s. 976-979.
 43. The Past in the Present. Lessons on Semiotics of History from George H. Mead and Boris A. Uspensky, “Symbolic Interaction”, 2013, vol. 36, nr 1, s. 60-77.
 44. The Multiple Symbolism of 3 May in Poland After the Fall of Communism, in: Ljiljana Saric, Karen Gammelgaard, Kjetil Ra Hauge (red.) Transforming National Holidays: Identity Discourse in the West and South Slavic Countries, 1985-2010, Amsterdam/Philadelphia 2012, John Benjamins Publishing Company, s. 81-100.
 45. Symbolizm Święta 3 Maja i dyskursy tożsamościowe po upadku komunizmu w Polsce, w: Kaja Kaźmierska, Renata Dopierała (red.) Tożsamość, stereotypy, naród, Kraków 2012, NOMOS, s. 19-37.
 46. Przeszłość i przyszła teraźniejszość: refleksyjna pamięć kulturowa, w: Elżbieta Hałas (red.) Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, Kraków 2012: NOMOS, s. 153-173.
 47. Przedmowa, w: Elżbieta Hałas (red.) Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, Kraków 2012: NOMOS, s. 11-14.
 48. Herbert Blumer on the Interactional Order of the Democratic Society, „Polish Sociological Review”, 2012, vol, 1, s. 3-18.
 49. Sieci społeczne i znaczenia: Harrisona C. White’a teoria procesów socjokulturowych, w: Harrison C. White, Tożsamość i kontrola. Jak wyłaniają się formacje społeczne, tłum. Agnieszka Hałas, Kraków 2011, Zakład Wydawniczy NOMOS, s. XIII-XL.
 50. Przedmowa do wydania polskiego, w: Florian Znaniecki, Relacje społeczne i role społeczne. Niedokończona socjologia systematyczna, tłum. Elżbieta Hałas, Warszawa 2011, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. XI-XXXI.
 51. Refleksyjność jako zasada I problem teorii społecznej, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 2011, nr 2, s. 191-202.
 52. Time and Memory: A Cultural Perspective, „Trames. Journal of the Humanities and Social Sciences”, 2010, vol. 14, nr 4, s. 307-322.
 53. Symbolic Construction of „Solidarity”: The Conflict of Interpretations and the Politics of Memory, „Polish Sociological Review”, 2010, nr 2, s. 219-232.
 54. From the Methodological Note to the Method of Sociology: Florian Znaniecki’s Role in the Methodological Debate in Interwar American Sociology, w: Cherry Schrecker (red.), Transatlantic Voyages and Sociology. The Migration and Development of Ideas, Surrey 2010, Ashgate, s. 177-191.
 55. Wprowadzenie. Obecność spuścizny socjologicznej Floriana Znanieckiego, w: Elżbieta Hałas, Andrzej Kojder (red.), Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności, Warszawa 2010, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 7-12.
 56. Kulturowe źródła podmiotowości, w: Elżbieta Hałas, Andrzej Kojder (red.), Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności, Warszawa 2010, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 143-162.
 57. Socjologia kulturowa: tradycja i nowe perspektywy, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 2009, vol. XLV, nr 2, s. 195-205.
 58. Społeczna rzeczywistość dramatu, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2009, nr 2, s. 209-219.
 59. Powrót do codzienności? Szkic problematyki socjologii życia codziennego, w: M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności, Warszawa 2009: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 51-64.
 60. O niektórych kategoriach socjologii jednostki: jaźń i polityka tożsamości, w: M. Szyszka (red.), Społeczeństwo, przestrzeń, rodzina, Lublin 2009: Wydawnictwo KUL, s. 31-40.
 61. Wstęp do wydania polskiego, w: J. Lofland, D.A. Snow, L. Anderson, L.H. Lofland, Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Wstęp i redakcja naukowa przekładu E. Hałas, tłum. A. Kordasiewicz, S. Urbańska, M. Żychlińska, Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 13-17.
 62. Issues of Social Memory and their Challenges in the Global Age, "Time & Society" 2008, nr 1, s. 103-118.
 63. Social Symbolizm: Forms and Functions – a Pragmatist Perspective, “Studies in Symbolic Interaction” 2008, vol. 30, s. 131-149.
 64. Wstęp do wydania polskiego, w: Florian Znaniecki, Metoda socjologii, przełożyła i wstępem opatrzyła Elżbieta Hałas, Warszawa 2008: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 7-28.
 65. Symbole i historia. Semiotyczne implikacje George’a H. Meada teorii teraźniejszości, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2008, nr. 2, s. 223-233.
 66. Znaniecki, Florian, w: Deborah Carr (red.), Encyclopedia of Life Course and Human Development, Farmington Hills, Mi. 2008: Gale, vol. 2, s. 494-496.
 67. Herbert Blumer - socjolog negocjowanego ładu w społeczeństwie demokratycznym, w: Herbert Blumer, Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, tłum. Grażyna Woroniecka, Kraków 2007: Zakład Wydawniczy Nomos, s. VII-XX.
 68. Culture and Power. Possibilities and Responsibilities for the World-Society, "Polish Sociological Review" 2007, nr 2, s. 145-158.
 69. Introduction: Cultural Becoming and Cultural Sciences, "Polish Sociological Review" 2007, nr 2, s. 127-132 (Współautor Tim F. Liao).
 70. Osobliwości interakcjonizmu Ervinga Goffmana, "Studia Socjo¬lo¬giczne" 2007, nr 1, s. 147-161.
 71. Jerzy Jarosław Smolicz, 2 luty 1935 - 3 listopad 2006, "Studia Socjologiczne" 2007, nr 1, s. 11-15.
 72. Classical Cultural Sociology. Florian Znaniecki's Impact in a New Light, "Journal of Classical Sociology" 2006, vol. 6, nr 3, s. 257-282.
 73. Symboliczna konstrukcja Solidarności: konflikt interpretacji i polityka pamięci, w: Antoni Sułek (red.) Solidarność: wydarzenie, konsekwencje, pamięć, Warszawa 2006: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 225-241.
 74. Symboliczna konstrukcja Solidarności: konflikt interpretacji i polityka pamięci, w: Oswajanie wielkiej zmiany. Instytut Socjologii UW o polskiej transformacji, wybór i opracowanie Ireneusz Krzemiński, Jacek Raciborski, Warszawa 2007: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 465-478 (przedruk, wersja skrócona).
 75. Symbole i społeczeństwo, w: Rola symboli, Warszawa 2006: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2006, s. 15-28.
 76. Jan Turowski, 29 października 1917 - 9 lutego 2006, "Studia Socjologiczne" 2006, nr 2(181), s. 5-11 (współautor Piotr Kryczka).
 77. Old and New Challenges for the Autonomy of Social Sciences, "Polish Sociological Review" 2006, nr. 4(156), s. 395-407.
 78. Jaźń jako interakcja symboliczna a konstrukcjonistyczne koncepcje człowieka późnej nowoczesności, w: Elżbieta Hałas, Krzysztof T. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społe¬czeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Warszawa 2005: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 23-39.
 79. Wprowadzenie, w: Elżbieta Hałas, Krzysztof T. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społe¬czeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Warszawa 2005: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 7-19 (współautor Krzysztof T. Konecki).
 80. Summary, w: Elżbieta Hałas, Krzysztof T. Konecki (red.), Konstruowanie jaźni i społe¬czeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, Warszawa 2005: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 427-437 (współautor Krzysztof T. Konecki).
 81. Jakie nowe zasady metody socjologicznej? O wielości socjologii interpretacyjnych, w: Jacek Leoński, Agnieszka Kołodziej-Durnaś (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej - zastoso¬wanie metod jakościowych, Szczecin 2005: Economicus, s. 7-25.
 82. Znaniecki, Florian Witold, w: George Ritzer (red.), Encyclopedia of Social Theory, Thousand Oaks, Cal 2005: Sage, t. 2, s. 896-898.
 83. Elias Norbert, w: Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005: Oficyna Naukowa, s. 59-66.
 84. Stare i nowe wyzwania dla autonomii nauk społecznych, "Studia So¬cjo¬logiczne" 2005, nr 4, s. 99-113.
 85. Klasyczna socjologia kulturowa: nowe odczytanie spuścizny Floriana Znanieckiego, „Studia Socjologiczne" 2005, nr 3, s. 5-34.
 86. Klasyczna socjologia kulturowa: nowe odczytanie spuścizny Floriana Znanieckiego, w: Janusz Mucha, Włodzimierz Wincławski (red.), Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja, Toruń 2005, Wydawnictwo UMK, s. 135-166 (przedruk).
 87. Constructing the Identity of a Nation-State. Conflict over the Preamble to the Constitution of the Third Republic of Poland, "Polish Sociological Review" 2005, nr 1, s. 41-68.
 88. Konstruowanie tożsamości państwa-narodu. Konflikt symboliczny o preambułę do Konstytucji, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, vol. 48, nr 3, s. 121-142.
 89. Konstruowanie tożsamości państwa-narodu. Konflikt symboliczny o preambułę do Konstytucji, w: M. Latoszek (red.), "Solidarność" w imieniu narodu i obywateli, Kraków 2005: Arcana, s. 56-85 (przedruk).
 90. Pierre Bourdieu’s Concept of the Politics of Symbolization and Symbolic Interactio¬nism, "Studies in Symbolic Interaction" 2004, vol. 27, s. 235-257.
 91. Polityka symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmiany nazw ulic po komunizmie, w: Mirosława Marody (red.), Zmiana czy stagnacja?, Warszawa 2004: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 128-152.
 92. Symbolizm społeczny - formy i funkcje. Perspektywa pragmatyczna, „Studia Socjologiczne” 2003, nr 4, s. 5-26.
 93. Symbolizm społeczny - formy i funkcje w: Reguły i działania. Księga Jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego, Pułtusk 2005: Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, s. 157-169.
 94. Etyczne dylematy Verstehen w socjologii. Teodora Abla spotkanie z nazizmem, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2003, nr 1-2, s. 77-93.
 95. Helena Znaniecka-Łopata 2 październik 1925 - 12 luty 2003, „Studia Socjologiczne” 2003, nr. 2, s. 5-10.
 96. Helena Znaniecka-Łopata 2 październik 1925 - 12 luty 2003, "Przegląd Socjologiczny" 2003, nr 1, s. 321-324.
 97. Tradycja w socjologii, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2002, nr 3, s. 335-346.
 98. Symbolism and Social Phenomena. Toward the Integration of Past and Current Theoretical Approaches, "European Journal of Social Theory” 2002, nr 3, s. 351-366.
 99. Ethical Dilemmas of "Verstehen” in Sociology. Theodore Abel’s Encounter with Nazism, "Polish Sociological Review” 2002, nr 2, s. 173-187.
 100. Symbolic Politics of Public Time and Collective Memory. The Polish Case, "European Review” 2002, nr 1, s. 115-129.
 101. Public Symbols and Polish Identity, Change and Ambiguity of Meanings in State Holidays Calendar of the Third Republic of Poland, w: Elżbieta Hałas (red.), Symbols, Power and Politics, Frankfurt am Main 2002, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, s. 81-100.
 102. Introduction, w: Elżbieta Hałas (red.), Symbols, Power and Politics, Frankfurt am Main 2002: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, s. 7-12.
 103. Różnice kulturowe a konflikty międzygrupowe, "Szkice Humanistyczne” 2002, vol. II, nr 3-4, s. 27-34.
 104. Przedmowa, w: Elżbieta Hałas (red.), Europa. Zbliżenia, kontrowersje, perspektywy, Lublin 2002: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 5-8.
 105. How Robert M. MacIver was Forgotten: Columbia and American Sociology in a New Light, 1929-1950, "Journal of the History of the Behavioral Sciences” 2001, nr 1, s. 1-17.
 106. Introduction, w: Theodore Abel, The Columbia Circle of Scholars. Selections from the Journal (1930-1957). Edited and Introduced by Elżbieta Hałas, Frakfurt am Main 2001: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, s. 7-21.
 107. Symbole publiczne a polska tożsamość. Zmiana i niejednoznaczność w kalendarzu świąt państwowych III Rzeczypospolitej, "Kultura i Społeczeństwo” 2001, nr 3-4, s. 49-67.
 108. Zmiany społeczne - dylematy teoretyczne i praktyczne, w: Elżbieta Hałas (red.), Rozumienie zmian społecznych, Lublin 2001: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 275-288.
 109. Sociology and Sociologists in Authobiographical Perspective: Theodore Abel’s Journal of Thoughts and Events, w: Janusz Mucha, Dirk Kaesler (red.) Mirrors and Windows. Essays in the History of Sociology, Toruń 2001: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 297-308.
 110. Przedmowa, w: Elżbieta Hałas (red.), Rozumienie zmian społecznych, Lublin 2001: Towa¬rzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 7-8.
 111. Transformation in Collective Imagination, "Polish Sociological Review” 2000, nr 3, s. 309-322.
 112. Pragmatyzm społeczny, w: Encyklopedia socjologii, Warszawa 2000: Oficyna Naukowa, t. 3, s. 182-185.
 113. Afective Society: Sentiments and Symbolic Interactions, w: Elżbieta Hałas (red.), Florian Znaniecki's Sociological Theory and the Challenges of the 21st Century, Frankfurt am Main 2000: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, s. 97-119.
 114. Abel Teodor Fred, w: Krzysztof Dybciak, Zdzisław Kudelski (red.) Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, Lublin 2000: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Naukowego, t. 1, s. 1-3.
 115. Znaniecka-Łopata Helena, w: Krzysztof Dybciak, Zdzisław Kudelski (red.), Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, Lublin 2000: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 1 s. 497-499.
 116. Znaniecki Florian Witold, w: Krzysztof Dybciak, Zdzisław Kudelski (red.), Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, Lublin 2000: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, t. 1, s. 499-502.
 117. Afektywne społeczeństwo: sentymenty i interakcje symboliczne, w: Elżbieta Hałas (red.),Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, Lublin 1999: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 143-176.
 118. Transformacja w wyobraźni zbiorowej, w: Piotr Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany, Warszawa 1999: Wydawnictwa Naukowe PWN, s. 69-88.
 119. Odmiany czasu społecznego: komentarz do artykułu Elżbiety Tarkowskiej, w: Piotr Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany, Warszawa 1999: Wydawnictwa Naukowe PWN, s. 360-365.
 120. Temporalność i rozumienie zjawisk społecznych. Koncepcja Roberta M. MacIvera, "Roczniki Nauk Społecznych” 1999, nr 1, s. 87-100.
 121. Socjologia a etyka społeczna w KUL 1918-1968, w: Elżbieta Hałas (red.), Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 1999: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 13-44.
 122. Przedmowa, w: Elżbieta Hałas (red.), Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 1999: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 9-10.
 123. Polityka symbolizacji w ujęciu Pierre'a Bourdieu a interakcjonizm symboliczny, "Studia Socjologiczne" 1999, nr 4, s. 77-99.
 124. Działanie symboli. Uwagi o koncepcji Pierre Bourdieu, w: Janusz Goćkowski, Przemysław Kisiel (red.), Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze, Kraków 1999: Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, s. 213-221.
 125. Przedmowa, w: Elżbieta Hałas (red.), Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, Lublin 1999: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 5-7.
 126. Rola Kościoła rzymskokatolickiego w procesie integracji europejskiej, w: Janusz Mucha (red.), Społeczeństwo polskie w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 1999: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 201-216.
 127. Działanie symboli. Uwagi o koncepcji Pierre Bourdieu, "Roczniki Nauk Społecz-nych KUL" 1998, vol. XXVI, s. 25-33.
 128. Identity and Cultural Differences in Intergroup Conflicts, w: Jerzy Kłoczowski, Sławomir Łukasiewicz (red.), Tożsamość, odmienność, tolerancja, a kultura pokoju, Lublin 1998: Instytut Europy Środkowo Wschodniej, s. 137-143.
 129. W kierunku socjologii procesów symbolicznych. Zarys problematyki, w: Antoni Sułek, Marek S. Szczepański (red.), Śląsk - Polska - Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej. Xięga X ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Katowice 1998: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 507-522.
 130. Socjologia a etyka społeczna w KUL 1918-1968, "Studia Socjologiczne" 1998, 4(151), s. 87-112.
 131. Intime Werte des Heims, w: Alfred Grausgruber, Klaus Zapotocky, Leon Dyczewski (red.), Festkultur im. Wandel. Ein interkultureller Verlgleich zwischen Polen und Österreich, Linz 1998: Universitätsverlag Rudolf Trauner, s. 53-63.
 132. Introduction, w: Elżbieta Hałas (red.), Florian Znaniecki, Education and Social Change, Franfurt am Main 1998: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, s. 7-25.
 133. Dialogical Versus Hegemonic Models of Interactions Between National Culture Societies, w: Alberto Gasparini (red.), Nation, Ethnicity, Minority and Border. Contributions to an International Sociology. The Annals of the International Institute of Sociology, Gorizia 1998: Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, vol. 7, s. 57-64.
 134. Intymne wartości domu, w: Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski (red.), Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, Lublin 1998: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 31-40.
 135. T. S. Eliot o etosie chrześcijańskim w społeczeństwie ponowoczesnym, w: Jerzy Baradziej i Janusz Goćkowski (red.), Rozważania o tradycji i ethosie, Kraków 1998: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, s. 102-115.
 136. W kierunku socjologii procesów symbolicznych. Zarys problematyki, "Studia Socjologiczne" 1998, nr 2(149), s. 25-43.
 137. Interakcjonizm symboliczny, w: Encyklopedia socjologii, Warszawa 1998: Oficyna Naukowa, t. I, s. 353-357.
 138. Kolektywna konwersja do ruchu Hare Kryszna, w: , Marian Kempny, Alina Kapciak, Sławomir Łodziński (red.) U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego, Warszawa 1997: Oficyna Naukowa, s. 126-141 (współautor Anna Kubiak).
 139. Tożsamość i różnice kulturowe a problem konfliktów międzygrupowych, "Roczniki Nauk Społecznych" 1997, vol. XXV, z. 1, 1997, s. 213-222.
 140. Interakcjonizm symboliczny, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1997: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, vol. VII.
 141. Interakcja religijna, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1997: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, vol. VII.
 142. Krąg socjologów w Columbia University, w: Janusz Goćkowski Marek Sikora (red.), Porozumiewanie się i współpraca uczonych, Kraków 1997: Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, s. 263-285.
 143. Małżeństwo a kulturowe modele miłości, w: Piotr Kryczka (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Lublin 1997: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 221-230.
 144. Proces cywilizacyjny jako społeczna integracja kultury w ujęciu Floriana Znanieckiego, w: Jerzy Baradziej, Janusz Goćkowski (red.), Rozmyślania o cywilizacji, Kraków 1997: Wydawnictwo Baran i Suszczyński, s. 38-51.
 145. Dialog jako model interakcji między społeczeństwami o odmiennych kulturach narodowych, "Zeszyty Naukowe KUL" 1996, nr 1-2, s. 27-37.
 146. Wychowanie do demokracji w ujęciu Floriana Znanieckiego, w: Olgierd Sochacki (red.), Sociologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, Gdańsk 1996: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, s. 143-158.
 147. Małżeństwo a kulturowe modele miłości, ,,Roczniki Nauk Społecznych" 1996, nr 1, s. 189-197.
 148. Kolektywna konwersja do ruchu Hare Kryszna, "Kultura i Społeczeństwo" 1996, nr 1, s. 97-108, (współautor Anna Kubiak).
 149. Robert Morrison MacIver (1882-1960) on Temporality and Understanding of Social Phenomena, "The Polish Sociological Review" 1995, nr 109, s. 5-14.
 150. Język polski w zdominowanym systemie komunikacji kultur, w: Alina Kapciak, Leszek Korporowicz, Andrzej Tyszka (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, Warszawa 1995: Instytut Kultury, s. 91-100.
 151. Comment on Leadership and Followship in Creative Cooperation by Florian Znaniecki, w: Zygmunt Dulczewski, Richard Grathoff, Jan Włodarek (red.),Florian Znaniecki, What are Sociological Problems?, Poznań 1994: Wydawnictwo Nakom, s. 145-148.
 152. Perspektywy socjologii humanistycznej, w: Jan Turowski, Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin 1994: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 7-31.
 153. Florian Znaniecki w kręgu socjologów nowojorskich, "Kultura i Społeczeństwo" 1994, vol. 38, nr 4, s. 177-185.
 154. Socjologia i socjologowie w perspektywie autobiograficznej, Teodora Abla "Dziennik myśli i wydarzeń", "Kultura i Społeczeństwo" 1994, nr 4, s. 165-175.
 155. George Herbert Mead (1863-1931). Mind, Self and Society From the Standpoint of a Social Behaviorist, w: Barbara Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, Warszawa 1994: Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 2, s. 349-354.
 156. Social Values as the Object Matter of Florian Znaniecki's Culturalistic Sociology, w: Renzo Gubert, Luigi Tomasi (red.), The Contribution of Florian Znaniecki to Sociological Theory, Milano 1993: FrancoAngeli, s. 70-86.
 157. Wartości społeczne jako przedmiot kulturalistycznej socjologii Floriana Znanieckiego, "Roczniki Nauk Społecznych", W służbie praw człowieka, Księga Pamiątkowa Hanny Waśkiewicz, 1994-1995, vol. XXII-XXIII, nr 1, s. 241-257.
 158. Idea demokracji w pismach George'a H. Meada i Herberta Blumera, w: Kazimiera Wódz, Kazimierz Czekaj (red.), Szkoła Chicagowska w socjologii, Katowice 1992: Uniwersytet Śląski, Instytut Socjologii, s. 37-45.
 159. Fundamentalistyczna retoryka Drogi Neokatechumenalnej, "Nomos" 1992, nr 1, s. 61-71.
 160. Young Catholic Fundamentalists in Poland: Identity and Commitment, w: Luigi Tomasi (red.), The Young People of Eastern and Western Europe: Values, Ideologies and Prospects, Trento 1991: Reverdito Edizioni, s. 325-334.
 161. I govani fundamentalisti cattolici in Polonia: Identita ed im-pegno, w: Luigi Tomasi (red.), The Young People of Eastern and Western Europe: Values, Ideologies and Prospects, Trento 1991: Reverdito Edizioni, s. 171-180.
 162. Uczestnictwo w ruchu oazowym w perspektywie autobiograficznej, "Nomos" 1993, nr 3/4, s. 104-113.
 163. Images of Man in Symbolic Interactionism and the Problem of Homo Aestimans, "The Polish Sociological Bulletin" 1991, nr 1, s. 51-61.
 164. Koncepcje człowieka w symbolicznym interakcjonizmie a problem homo aestimans, "Roczniki Nauk Społecznych KUL", Księga Pamiątkowa Profesora Jana Turowskiego, 1993, vol. 21, nr 1, s. 213-228.
 165. Humanistic Approach of Florian Znaniecki, w: Horst J. Helle (red.), Verstehen and Pragmatism. Essays in Interpretative Sociology, Frankfurt am Main 1990: Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, s. 213-228.
 166. Crisis, Conflict and the Possibility of a Creative Development of Civilization as Conceived by Florian Znaniecki, "The Polish Review" 1989, nr 2, s. 117-126.
 167. Symboliczno-interakcyjna koncepcja znaczenia, "Studia Filozoficzne" nr 7, 1987, s. 87-102.
 168. Problemy nierówności społecznych a zbiorowe tworzenie rzeczywistości, "Roczniki Nauk Społecznych KUL" 1987, vol. 15, nr 1, s. 43-52.
 169. The Biography and the Orientation of Symbolic Interactionism, "Biography and Society" 1988, nr 11, s. 79-96.
 170. Biografia a orientacja symbolicznego interakcjonizmu, "Kultura i Społeczeństwo" 1987, nr 4, s. 71-83.
 171. Biografia a orientacja symbolicznego interakcjonizmu, w: Jan Włodarek. Marek Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań 1990: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 197-208.
 172. Social Life in the Dramaturgical Perspective, "The Polish Sociological Bulletin" 1987, nr 4, s. 13-38.
 173. Życie społeczne w perspektywie dramaturgicznej, "Kultura i Społeczeństwo" 1987, nr 3, s. 105-120.
 174. The Contextual Character of Meaning and the Definition of the Situation, "Studies in Symbolic Interaction" 1985, vol. 6, s. 49-165.
 175. Floriana Znanieckiego koncepcja współczynnika humanistycznego a założenia symbolicznego interakcjonizmu, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 1984, nr 743, s. 23-34.
 176. Florian Znaniecki - Ein verkannter Vorläufer des Symbolischen Interactionismus, "Zeitschrift für Soziologie" 1983, z. 4, s. 341-352.
 177. Florian Znaniecki - an Unrecognized Forerunner of Symbolic Interactionism, w: Zygmund Dulczewski (red.), A Commemorative Book in Honor of Florian Znaniecki on the Centenary of his Birth, Poznań 1986: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, s. 75-90.
 178. Florian Znaniecki - an Unrecognized Forerunner of Symbolic Interactionism, Zygmunt Dulczewski, Richard Grathoff, Jan Włodarek (red.), Florian Znaniecki, What are Sociological Problems?, Poznań 1994: Wydawnictwo Nakom, s. 165-183 (przedruk).
 179. Florian Znaniecki - zapoznany prekursor symbolicznego interakcjonizmu, "Roczniki Nauk Społecznych KUL" 1985, vol. 13, s. 85-106.
 180. Floriana Znanieckiego koncepcja definicji sytuacji a interpretacyjny paradygmat socjologii, "Studia Socjologiczne" 1983, nr 1(88), s. 33-42.
 181. Symboliczny interakcjonizm - wielość orientacji a podstawy jedności perspektywy, "Studia Socjologiczne" 1981, nr 4(83), s. 103-114.
 182. U źródeł socjologicznej problematyki języka, "Studia Socjologiczne", 1980, 1(76), s. 197-210.
 183. [Elżbieta Cieślak] W kierunku semiotycznej interpretacji koncepcji współczynnika humanistycznego, "Studia Socjologiczne" 1979, nr 2(73), s. 61-80.

Recenzje, artykuły publicystyczne

 1. Elżbieta Hałas, Personal communication, w: Phillip Vannini, The Geography of Disciplinary Amnesia: Eleven Scholars Reflect on the International State of Symbolic Interactionism, “Studies in Symbolic Interaction”, 2008, vol. 32, s. 9-10, 12-14.
 2. Elżbieta Hałas, Announcing the 7th Conference of the European Sociological Association in Torun, Poland 2005, “European Sociologist” 2004, nr 18, s. 1.
 3. Interview with Elżbieta Hałas, a member of ESA Executive Committee, „European Sociologist” 2002, nr 14, s. 9.
 4. Elżbieta Hałas, Metamorphoses and the Identity of Sociology in Poland, „European Sociologist” 2000/2001, nr 12, s. 9-10.
 5. Visions and Divisions. Challenges to European Sociology. The 5th Conference of the European Sociological Association. August 28 – September 1, 2001, Helsinki, Finland. Impressions, „European Sociologist” 2002, nr 14, s. 10-11.
 6. From Pierre Bourdieu/s Thesaurus (1930-2002), „European Sociologist” 2002, nr 14, s. 12-14.
 7. Zmiany w Europejskim Towarzystwie Socjologicznym: nowe miejsca, nowe reguły, nowi ludzie, „Informacja Bieżąca PTS” 2001, nr 67, s. 17-19.
 8. „Visions and Divisions. Challenges to European Sociology” V Konferencja Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego. Impresje, „Informacja Bieżąca PTS” 2001, nr 67, s. 20-22.
 9. The Power of Language and The Language of Power, „European Sociologist” 2001, nr 13, s. 3.
 10. W kwestii języka ESA, „Informacja Bieżąca PTS” 2001, nr 67, s. 24-26.
 11. Na "żywotność" marksizmu spojrzenie przypadkowe, "Informacja Bieżąca" 2000, nr 61, s. 5-7.
 12. Jakość nauki a jej umasowienie [głos w dyskusji], w: Lepsze w nauce, Wrocław 2000: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, s. 77-80.
 13. Individual, Activity, Society: The Concept of Self in American Pragmatism, rec.: Leszek Koczanowicz, Jednostka, działanie społeczeństwo. Koncepcje jaźni w filozofii amerykańskiego pragmatyzmu, Warszawa 1994, "Transaction of the Charles Peirce Society" 1997, vol XXXIII, nr 3, s. 809-815.
 14. Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu. Refleksje o działalności, "Przegląd Uniwersytecki" 1997, nr 2, s. 16-17.
 15. Socjologia a etyka społeczna w KUL (1994-1956), "Przegląd Uniwersytecki", 1996, nr 4 (42) s. 12-15.
 16. T. S. Eliot o etosie chrześcijańskim w społeczeństwie ponowoczesnym, "Przegląd Powszechny" 1996, nr 6, s. 336-348.
 17. Droga do socjologii. Rozmowa z prof. Janem Turowskim, "Przegląd Uniwersytecki" 1995, nr 5(37), s. 12-13.
 18. Pomniejszy język polski w Europie, "Przegląd Powszechny" 1995, nr 6, s. 335-343.
 19. Rec. Harrison C. White, Identity and Control. A Structural Theory of Social Action, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1992, ss. 423 + XIX, "Roczniki Nauk Społecznych" 1995, s. 388-390.
 20. Obywatelska socjologia Herberta Blumera, rec.: Stanford M. Lyman, Arthur J. Vidich, Social Order and the Public Philosophy. An Analysis and Interpretation of the Work of Herbert Blumer, Fayetteville 1988: The University of Arkansas Press, "Res Publica" 1991, nr 1, s. 110-113,
 21. Demokracja jako zinstytucjonalizowana rewolucja, rec.: Hans Joas, G. H. Mead. A Contemporary Re-Examination of his Thought, Cambridge 1985: Polity Press, "Kultura i Społeczeństwo" 1990, vol. 24, nr 4, p. 168-170.
 22. Oni podzielali wizję czym powinna być socjologia. Theodore Abel 1886-1988, "Przegląd Polonijny" 1989, s. 99-104.
 23. Rec. S. Stryker, Symbolic Interactionism. A Social Structural Version, The Benjamin/Cuming Publishing Company, Menlo Park, Ca. 1980, "Roczniki Nauk Społecznych KUL" 1985, vol. 13, nr 1, s. 291-297.
 24. Rec. Jerzy Jarosław Smolicz, Culture and Education in A Plural Society, Canberra 1979, The Curriculum Development Centre, "Studia Polonijne" 1984, vol. VI, s. 359-365.
 25. Rec. Bernard N. Meltzer, John W. Petras, Larry T. Reynolds: Symbolic Interactionism. Genesis, Varieties and Criticism. London 1975: Routlege and Kegan Paul, "Studia Socjologiczne" 1980, nr 4(79), s. 367-371.

Redaktor tomu czasopisma


 1. Elżbieta Hałas, Pierpaolo Donati (guest editors), “State of Affairs / Stan Rzeczy”, 2017, vol. 12, Special Issue: The Relational Turn in Sociology: Implications for the Study of Society, Culture and Persons.
 2. Pierpaolo Donati, Elżbieta Hałas (Issue Editors), "Sociologia e Politiche Sociali" 2016, nr 19 (1), Special Issue: Etica della/nella ricerca sociologica.
 3. Janusz Goćkowski, Elżbieta Hałas (redaktorzy materiałów sesji naukowej Komitetu Naukoznawstwa PAN Pt. „Florian Znaniecki Colloquium. Rzeczywistość kulturowa: poznanie i działanie”, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 2009, t. XIV, nr 2. s. 173-245.
 4. Tim F. Liao, Elżbieta Hałas (Issue Editors), "Polish Sociological Review" 2007, nr 2, Special Issue: Florian Znaniecki's Sociology in Today's Global Society
 5. "Studia Socjologiczne" 2007, nr 4
 6. "Studia Socjologiczne" 2005, nr 2
 7. "Studia Socjologiczne" 2002, nr 2
 8. "Studia Socjologiczne" 1999, nr 3
 9. "Studia Socjologiczne" 1998, nr 1