okladka

Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości
Kraków 2012, NOMOS.

SPIS TREŚCI
Przedmowa (Elżbieta Hałas)11
I. Pamięć w posttradycjonalnej kulturze współczesnej
Elżbieta Tarkowska
Pamięć w kulturze teraźniejszości17
Kaja Kaźmierska
Współczesna pamięć komunikacyjna i kulturowa. Refleksja inspirowana koncepcją Jana Assmanna43
Andrzej Szpociński
Widowiska przeszłości. Pamięć jako wydarzenie63
Piotr Kwiatkowski
Kategoria przeszłości w potocznej pamięci zbiorowej76
II. Pamięć kulturowa w działaniu i refleksji
Zofia Rosińska
Praca pamięci107
Tadeusz Szawiel
Nietzsche jako krytyk pamięci: pamięć jako życie i pamięć jako nauka127
Stanisław Judycki
Ponadindywidualna tożsamość i pamięć moralna142
Elżbieta Hałas
Przeszłość i przyszła teraźniejszość: refleksyjna pamięć kulturowa153
III. Kultury pamięci: między globalizacją a lokalnością
Leszek Korporowicz
Tożsamości kulturowe u korzeni177
Michał Łuczewski, Tomasz Maślanka, Paulina Bednarz-Łuczewska
Transnarodowa pamięć i sfera publiczna. Zmaterializowane miejsca pamięci w Polsce i w Niemczech202
Małgorzata Melchior
Śladami lokalnej przeszłości – pamięć jako przedmiot animacji kultury227
Karol Franczak
Parezja jako medium pamięci. Paradoksy i wątpliwości235
Magdalena Nowicka
Intelektualista jako nośnik pamięci publicznej. Koncepcja Edwarda W. Saida a analiza sporów o pamięć256
Noty o autorach275
Indeks osób281
Summaries
Culture as Memory. The Post-Traditional Meaning of the Past287