Elżbieta Hałas

English

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Hałas

Wydział Socjologii
Uniwersytet Warszawski
Karowa 18
00-927 Warszawa
tel. (0-22) 55-20-720
fax: (0-22) 827-85-99

e-mail:  ehalas@uw.edu.pl
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6021-3110