Elżbieta Hałas

English

prof dr hab. Elżbieta Hałas

Instytut Socjologii
Uniwersytet Warszawski
Karowa 18
00-927 Warszawa
tel. (0-22) 55-20-720
fax: (0-22) 827-85-99

e-mail:  ehalas@uw.edu.pl