okladka

Konstruowanie jaźni i społeczeństwa
Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego

INTERAKCJA SYMBOLICZNA: PERSPEKTYWY I PROBLEMY ANALITYCZNE
Elżbieta Hałas
Jaźń jako interakcja symboliczna a konstrukcjonistyczne koncepcje człowieka późnej nowoczesności 23
Krzysztof Tomasz Konecki
Problem interakcji symbolicznej a konstruowanie jaźni 40
Joanna Bielecka-Prus
Definiowanie sytuacji w procesie komunikowania według Basila Bernsteina a interakcjonizm symboliczny 59
Horst J. Helle
Pragmatyzm i interakcjonizm symboliczny w Niemczech: Simmel, Gehlen, Habermas 78
SYMBOLICZNE KONSTRUOWANIE PAMIĘCI I TOŻSAMOŚCI
Barbara A. Misztal
Pamięć a konstrukcja tymczasowości, znaczenia i solidarność 93
Małgorzata Melchior
Pamięć o Zagładzie w doświadczeniu biograficznym Ocalonych 113
Marek Dziewiarski
Przestrzenne i symboliczne aspekty trwania ukraińskich wspólnot narodowych w Polsce 129
Tomasz Leszniewski
Czy tożsamość „ja” jest obecnie możliwa? Konsekwencje teoretyczne wynikające z kryzysu tożsamości współczesnego człowieka 146
ŚWIATY SPOŁECZNE I DZIAŁANIA ZBIOROWE
Anna Kasperczyk
Zastosowanie koncepcji społecznych światów w badaniach empirycznych 167
Sławomir Magala
Cyzelowanie zawodowych ram osobowości 190
Dorota Rancew-Sikora
Uzasadnianie sensu polowań przez myśliwych. Rola emocji łowieckich w społecznym trwaniu łowiectwa 212
PRACA I TOŻSAMOŚĆ BIOGRAFICZNA
Markieta Domecka
Praca jako doświadczenie biograficzne 229
Waldemar Dymarczyk
Temporalny wymiar kariery menedżerskiej. Analiza biograficzna 251
Irena Szlachcicowa
Tożsamość biograficzna jako strategia życia – ciągłość czy zmiana? 268
UNIWERSA DYSKURSU EUROPEJSKIEGO
Piotr Pawliszak
Dyskursywne strategie tworzenia grupowych konsensów. Analiza debat sejmowych dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej 291
Robert Szwed
Tożsamość europejska versus tożsamość narodowa? Transformacja tożsamości zbiorowych w Unii Europejskiej 310
Andrzej Domański
Integracja europejska w opinii publicznej z perspektywy interakcyjnej 345
INTERAKCJE W CYBERPRZESTRZENI
Anna Kubczak
Konstruowanie tożsamości w internecie 359
Magdalena Szponar
Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości 378
Konrad Miciukiewicz
Negocjowanie tożsamości i konstruowanie wspólnoty na czacie internetowym 404
Contents 425
Summary 427
Noty o Autorach 438