okladka

Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego
Przesłanie dla współczesności

Wprowadzenie. Obecność spuścizny socjologicznej Floriana Znanieckiego (Elżbieta Hałas)7
Andrzej Kojder
Floriana Znanieckiego portret w miniaturze 13
Tim F. Liao
Metoda socjologiczna Floriana Znanieckiego i jej zdolność przewidywania 17
Jerzy Szacki
Teoria narodu Znanieckiego – ponad pół wieku później 33
Joanna Kurczewska
Granice i progi współczesnych narodów 59
Piotr Gliński
Świat stowarzyszeń a kryzys cywilizacji. Kilka uwag na marginesie socjologii Floriana Znanieckiego 81
Krzysztof Gorlach
Kto dzisiaj czyta Znanieckiego? Ludzie teraźniejsi i koncepcja rozwoju neoendogennego 109
Wojciech Sitek
Paradygmaty, aporie i instytucjonalizacja socjologii w kontekście twórczości Floriana Znanieckiego 133
Elżbieta Hałas
Kulturowe źródła podmiotowości 143
Marek Ziółkowski
Człowiek jako twórca wiedzy. Podmiotowość a uwarunkowania kulturowe i społeczne 163
Florian Znaniecki’s humanistic sociology. The message for the contemporaneity. Summaries 179
Indeks nazwisk 187
Noty o autorach 193