okladka

E. Hałas, Konwersja. Perspektywa socjologiczna
Lublin 1992, Norbertinum

SPIS TREŚCI
Wstęp5
I. MOTYWY KONWERSJI W KULTURZE9
Leksykalne znaczenie "konwersji"9
Religijny ideał konwersji10
Literacki obraz konwersji17
Historyczne ruchy konwersji19
II. KONWERSJA W POLU BADAŃ25
Wielość podejść25
Teologia konwersji25
Filozofia konwersji27
Historia konwersji29
Psychologia konwersji30
Antropologia konwersji30
Socjologia konwersji31
Pionierskie badania32
Studia psychospołeczne33
Studia antropologiczne i socjologiczne40
III. SOCJOLOGICZNE TEORIE KONWERSJI49
Problematyczność definicji i typologii konwersji51
Teorie aplikacyjne56
Konwersja jako zmiana roli57
Konwersja jako dewiacja61
Konwersja jako socjalizacja66
Konwersja jako doświadczenie innej dziedziny znaczeń70
Teorie ugruntowane74
Konwersja jako odfiltrowanie74
Konwersja jako zaangażowanie80
Konwersja jako zmiana tożsamości85
Konwersja jako twórcza transformacja91
Konwersja jako zmiana uniwersum dyskursu96
Konwersja jako zachowanie zbiorowe100
Teorie deterministyczne103
Konwersja jako wynik deprywacji103
Konwersja jako wynik kontroli umysłu106
Socjologia konwersji a teorie ruchów społecznych116
IV. KOLEKTYWNA KONWERSJA139
Wspólnota konwersji139
Transformacyjna wspólnota synergetyczna139
Transformacja antystrukturalna142
Ekstaza "My"145
Podzielane doświadczenie sacrum146
Współpracujące kierownictwo konwertora148
Retoryka konwersji154
Dekonstruowanie rzeczywistości "tego świata"157
Utopia konwersji159
Tworzenie świętej historii160
Wizyjna metaforyka161
Rytuały konwersji164
Znaczenie rytuałów164
Rodzaje rytuałów166
Kolektywny rytuał rewitalizacji169
ZAKOŃCZENIE177
SUMMARY. CONVERSION. THE SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE179
BIBLIOGRAFIA181