Elżbieta Hałas

English

Udział w konferencjach naukowych

DataMiejsceNazwa konferencjiReferat
6 V 2021 University of Illinois at Urbana-Champaign, USA Znaniecki Lecture
(konferencja online)
Cultural and Social Dynamics: Florian Znaniecki’s Legacy for the Future (invited annual lecture)
6-7 IV 2020
Konferencja odwołana z powodu Covid-19
DOI 10.3726/b17961
Warszawa, Instytut Socjologii, Ośrodek Kultury Francuskiej, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego Politics of Symbolization Across Central and Eastern Europe. Strategies, Conflicts, Solutions.
Współorganizator
Polymorphous Time of Transformation in Poland and the Semiosis of History
7 VI 2019 Warszawa, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW  Sieć społeczna a pole społeczne.
 Odmienne metody, metafory czy zbliżone relacyjne wizje świata społecznego? Przestrzeń społeczna: polisemia relacyjności i kilka dystynkcji pojęciowych
4-5 IV 2019 Warszawa, Uniwersytet Warszawski; Instytut Studiów Politycznych PAN Relational Reason, Morals, and Sociality
Organizator (współorganizator Aleksander Manterys)
Relational Care: Rethinking Altruism oraz Introduction i Conclusions
28 XI 2018 Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kultura i wychowanie. Floriana Znanieckiego koncepcje i recepcje. W ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego Floriana Znanieckiego idea uspołecznienia do altruizmu
29-30 X 2018 Paryż; Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, École des Hautes Études en Sciences Sociales; Centre Scientifique à Paris del’Academie Polonaise des Sciences; Uniwersytet Circulations internationales des savoirs et de la culture International Circulations of Knowledge and Culture Gift and the Coefficient of Sociability: Relational Sociology and the Anti-Utilitarian Movement in the Social Sciences. Keynote speech
8 V 2018 Warszawa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Florian Znaniecki Colloquium: Political Culture in Sweden and the USA
Organizator
Guest lecture by Sven Eliaeson: A Short Introduction
12 I 2016 Warszawa  Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Florian Znaniecki Colloquium: From the Social to the Communicative Construction of Reality 
Organizator
Guest Lecture by Hubert Knoblauch: a Short Introduction
3 III 2015 Warszawa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Florian Znaniecki Colloquium: The Culture of Reading in the Digital Age
Organizator
Guest lecture by Wendy Griswold: A Short Introduction
1-2 II 2018 Mediolan, Włochy Università Cattolica del Sacro Cuore Lo sguardo relazionale sulla società che cambia Discovering the Relational Relevance of Reciprocity
25 X 2017 Lublin
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Więzi społeczne – solidarność – samorządność. Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin Socjologia humanistyczna w dobie rekonstrukcji społecznych: idee przewodnie Jana Turowskiego
6 III 2017 Warszawa
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Humanism in an After-Modern Society. The Relational Perspective Relational Sociology Seminar Organizator Introduction
12 I 2016 Warszawa
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Florian Znaniecki Colloquium
Organizator
Guest Lecture by Hubert Knoblauch: a Short Introduction
28-29 X 2016 Rzym
Włochy
Pontifical Academy of Social Sciences
Inclusive Solidarity and Integration of Marginalized People Building a Culture of Inclusive Solidarity
19-20 IX 2016 Warszawa,
Uniwersytet Warszawski
The Relational Turn in Sociology. Implications for the Study of Society, Culture and Persons
Organizator
The Place of Culture in Relational Sociology
14 III 2016 Poznań Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego; Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
(Jubileusz 50-lecia)
Wartości społeczne a problem granic etycznej neutralności w socjologii
28 I 2016 Lublin
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Ogólnopolskie Seminarium Metodologiczne (nie tylko) dla Socjologów Refleksyjny podmiot w świecie społecznym. O paradygmacie i założeniach socjologii interpretacyjnej
17-18 IX 2015 Bolonia Włochy Ricerca sociologica, etica e intervento sociale: le prospettive della sociologia relazionale Through Social Values to the Reinterpretation of Sociology’s Ethical Neutrality
25-26 IX 2014 Warszawa Life-World, Intersubiectivity and Culture. Contemporary Dilemmas

Organizator
Symbolic Transformations: State Symbolism and the Fall of Communism in Poland
27 VIII 2014 Tallin University

Estonia
Cultural Patterns and Life Stories The Myth of the Cultural Community in International Relations
17 X 2012 Wrocław, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Cykl wykładów im. Norberta Eliasa wykład: Kryzys czy płynność kultury? O teorii cywilizacji Floriana Znanieckiego
12 IV 2012 Warszawa Dangerous Liaisons. Theology, Social Science and Modernity Organizer, Centre for Thought of John Paul II and Institute of Sociology, University of Warsaw referat: Between Rejection of Religion and World-Saving. Itineraries of Sociology and Post-Secular Social Theory
9-20 VI 2011 Warszawa Konferencja: Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości

Organizator

referat: Przeszłość i przyszła teraźniejszość: refleksyjna pamięć kulturowa
21 III 2011 Warszawa Konferencja Komitetu Naukoznawstwa PAN: O etosie uczonego (konferencja dedykowana pamięci prof. Janusza Goćkowskiego) referat: Refleksyjność jako zasada i problem teorii społecznej
28-30 X 2010 Tartu Konferencja Center of Excellence in Cultural Theory: Time in Culture: Mediation and Representation referat: Semiotics of History. Implications of George H. Mead’s Theory of Time
6-7 XI 2009 Oslo Konferencja Department of Literature, Area Studies and European Languages, University of Oslo: Red Letter Days in Transition. Calendric Public Rituals and the Articulation of Identities. Central Europe and the Balcans 1985 to Present referat: The Symbolic Making of the Polish Nation State and Post-Communist Transformation
2-5 IX 2009 Lizbona 9ta Konferencja European Sociological Association: European Society or European Societies? (sesja Sociology of Culture Research Network) referat: Cultural Sources of Subjectivity
8-15 XII 2008 Warszawa Konferencja Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej UW: Elity, pamięć, historia Moderator sesji: Muzeum jako miejskie miejsce pamięci. Jakich muzeów potrzebujemy?
9 XII 2008 Warszawa Konferencja Wydziału Prawa UW: Rafael Lemkin Crusader. Pamięci Rafała Lemkina w 60. rocznicę przyjęcia Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa referat: Pamięć podzielana i pamięć podzielona. Symbolizacja i neutralizacja traumy
20-21 XI 2008 Warszawa Konferencja Instytutu Kultury Polskiej: Victor W. Turner – prekursor antropologii widowisk referat: Społeczna rzeczywistość dramatu
19 VI 2008 Warszawa Konferencja Komitetu Naukoznawstwa PAN i Instytutu Socjologii UW: Florian Znaniecki Colloquium. Rzeczywistość kulturowa: poznanie i działanie Współorganizator referat: Socjologia kulturowa: tradycja i nowe perspektywy
9 IV 2008 Warszawa Konferencja Komitetu Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności Współorganizator referat: Kulturowe źródła podmiotowości
31 V - 2 VI 2007 Nancy (Francja) Voyages Transatlantiques referat: From the Methodological Note to the Method of Sociology. Florian Znaniecki's Role in the Methodological Debates in the Interwar Period
22-23 IX 2005 Warszawa Konferencja Instytutu Socjologii UW i IFiS PAN, Solidarność: wydarzenie - konsekwencje - pamięć referat: Symboliczna konstrukcja "Solidarności": Konflikt interpretacji i polityka pamięci
9-12 IX 2005 Toruń Seventh Conference of the European Sociological Association (sesja Social Theory Research Network) referat: What New Rule of Sociological Metod. On the Multiplicity of Interpretative Sociologies
13-14 VIII 2005 Filadelfia (USA) Annual Meeting of the Society for the Study of Social ProblemsAnnual Meeting of the Society for the Study of Social Problems (Presidential Panel) referat: Issues of Social Memory and Their Challenges in the Global Age
30 VI - 3 VII 2005 Rzym (Włochy) Pontifical Lateran University 3rd European Symposium of University The Labour in Europe (Sesja Intellectual Work) referat: Old and New Challenges for the Autonomy of Social Sciences
21-22 April 2005 University of Illinois at Urbana-Champaign (USA) The Znaniecki Conference (Keynote Speaker) referat: Culture and Power: Possibilities and Responsibilities for the World Society
15-18 IX 2004 Poznań XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny referat: Klasyczna socjologia kulturowa. Nowe odczytanie spuścizny Floriana Znanieckiego
15-18 IX 2004 Poznań XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny referat: Jaźń jako interakcja symboliczna a konstrukcjonistyczne koncepcje człowieka późnej nowoczesności
24-27 VII 2004 Rzym (Włochy) European Symposium of University Professors: Family in Europe: Foundation - Experiences - Perspectives referat: Marital and Family Relations as Symbolic Interactions
20-22 V 2004 Marienthal n. Vienna Conference of the Research Committee on the History of Sociology (ISA) referat: Florian Znaniecki and the Cultural Turn in Sociology
23-27 IX 2003 Murcja (Hiszpania) VI Konferencja Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego "Ageing Societies, New Sociology". referat: Social Symbolism - Forms and Functions. A Pragmatist Perspective
28-29 V 2003 Warszawa

Uniwersytet Warszawski
konferencja Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po 14 latach transformacji referat: Polityka symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmiany nazw ulic po komunizmie.
28-29 III 2003 Jachranka konferencja Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej referat: Symbolizacja, zachowanie zbiorowe i zmiana społeczna.
2002 udział w pracach organizacyjnych Zarządu European Sociological Association związanych z organizacją szóstego Kongresu ESA w Murcji (Hiszpania) w 2003 r.
14 XII 2001 Olsztyn Konferencja Florian Znaniecki - filozof i socjolog referat: Różnice kulturowe a konflikty międzygrupowe
5 XII 2001 Kraków Konferencja Komitetu Naukoznawstwa PAN Tradycja w nauce polskiej; referat Tradycja w socjologii.
11-16 VII 2001 Kraków 35th World Congress of the International Institute of Sociology The Moral Fabric in Contemporary Societies referat: Ethical Dilemmas of "Verstehen” in Sociology. Theodore Abel’s Encounter with Nazism.
2000/2001 Helsinki (Finlandia) udział w pracach organizacyjnych Zarządu European Sociological Association związanych z organizacją piątego Kongresu ESA w) w 2001 r.
28 VIII - 3 IX 2001 Helsinki (Finlandia) 5th Conference of the European Sociological Association, współorganizowanie i przewodniczenie sesji: Social Theory, Culture and Identity.
28 VIII - 3 IX 2001 Helsinki (Finlandia) 5th Conference of the European Sociological Association, sesja Social Theory Research Network ESA referat Pierre Bourdieu’s Concept of Politics of Symbolization and Symbolic Interactionism.
28 VIII - 3 IX 2001 Helsinki (Finlandia) 5th Conference of the European Sociological Association - wystąpienie w ramach sesji Meet the Author dyskusja wokół książki T. Abel, The Columbia Circle of Scholars. Selection from the Journal (1930-1957), Edited and Introduced by Elżbieta Hałas, Frankfurt am Main 2001, Peter Lang Verlag.
20-23 IX 2000 Rzeszów XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Los i wybór. Dziedzictwo i perspektywy społe-czeństwa polskiego Referat pt.: Symbole publiczne a tożsamość polska. Zmiana i niejednoznaczność w kalendarzu świąt państwowych III Rzeczpospolitej
18-21 VI 2000 Lublin Zorganizowanie konferencji międzynarodowej: Symbols, Power and Politics referat.: Symbolic Politics of Public Time and Collective Memory. The Polish Case
1-4 VI 2000 Toruń Konferencja międzynarodowa Research Committee on the History of the Sociology (ISA). referat: Sociology and Sociologists from the Autobiographical Perspective
12 IV 2000 Lublin Ogólnopolska konferencja, zorganizowana przez Katedrę Socjologii KUL i Towarzystwo Naukowe KUL pt. Wiedza i społeczeństwo. Kierowanie zmianami społecznymi
15-16 X 1999 Serock Konferencja Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: Lepsze w nauce referat pt.: Jakość nauki a jej umasowienie
18 IX 1999 Warszawa Konferencja Polskiego Towarzystwa Socjologicznego: Żywotność marksizmu. referat: Na "żywotność" marksizmu spojrzenie przypadkowe
18-21 VIII 1999 Amsterdam (Holandia) Konferencja European Sociological Association referat: Constructing the Identity of the Nation-State in Poland. Symbolic Conflict over the Preamble of the Constitution
17-22 VI 1999 Magdeburg (Niemcy) Sesja: Social Worlds and Collective Symbol na konferencji międzynarodowej: Anselm Strauss as Theoretician: The Impact of his Thinking on German and European Social Sciences Social Labour of Symbols referat: The Collective Actions Approach
V 1999 - X 2000 Lublin Zorganizowanie cyklu wykładów w Towarzystwie Naukowym KUL: Europa: zbliżenia, kontrowersje, perspektywy
20 IV 1999 Lublin Ogólnopolska konferencja, zorganizowana przez Katedrę Socjologii KUL i Towarzystwo Naukowe KUL pt. Wiedza i społeczeństwo. Rozumienie zmian społecznych referat: Zmiany społeczne: dylematy teoretyczne i praktyczne
22-24 IX 1998 Dąbrowica k. Lublina zorganizowanie międzynarodowego sympozjum Florian Znaniecki's Sociological Theory and the Challenges of the 21st Century referat.: Affective Society: Sentiments and Symbolic Interactions
5-6 III 1998 Lublin zorganizowanie konferencji Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim referat: Socjologia a etyka społeczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1998)
5-7 XII 1997 Kraków-Przegorzały konferencja Społeczne i kulturowe przemiany społeczeństw poskomunistycznych referat: Transformacja w wyobraźni zbiorowej
22-25 IX 1997 X Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny: Śląsk, Polska, Europa. Na sesji półplenarnej: Socjologia 1997 - stan dyscypliny referat: W kierunku socjologii procesów symbolicznych
29 X Wiedeń Institut für die Wissenschaften vom Menschen wykład w serii tzw. Tuesday Lectures: Symbolization and Collective Action
15-18 V 1996 Amsterdam konferencja Research Committee on the History of Sociology ISA; zorganizowanie i przewodniczenie sesji: Columbia Circle of Scholars 1929-1950; Referat: Robert Morrison MacIver and the Columbia School Prospect of culturalistic Sociology 1929-1950
6-8 XII 1995 Dąbrowica k. Lublina konferencja polsko-austriacka nt. Rodzina twórcą i nośnikiem kultury dnia codziennego i świątecznego Referat: Intimate Values of the Home
5-7 XII 1995 Lublin konferencja międzynarodowa nt. Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju Referat: Cultural Contradictions of Collective Identities and Group Conflicts
9-10 XI 1995 Toruń sesja nt. W służbie społeczeństwa czy władzy? Socjologia polska w latach 1944-1989 Referat: Socjologia a etyka społeczna w KUL (1944-1956)
VII 1995 Trieste (Włochy) Konferencja Międzynarodowego Instytutu Socjologii na temat: Dialogue Between Cultures and Changes in Europe and in the World Referat: Dialogical Versus Hegemoniac Models of Interaction Between National Culture Societies
23-25 XI 1994 Gdańsk Konferencja: Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka zorganizowana przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe Referat: Wychowanie do demokracji w ujęciu Floriana Znanieckiego
27-30 VI 1994 Lublin Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego referat w ramach sesji Sekcji Antropologii Społecznej z Anną Kubiak: Konwersja kolektywna. Wspólnotowy wzorzec osobowy
6-9 VI 1994 Lublin konferencja międzynarodowa zorganizowana przez Katedrę Socjologii Rodziny i Wychowania KUL pt. The Family in a Changing Society referat: Marriage and Cultural Models of Love
21-22 XII 1993 Stawisko k. Warszaw sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej PTS referat: Zróżnicowanie kultury katolickiej w Polsce. Wspólnoty konwersji
28-30 IX 1993 Stawisko k. Warszawy konferencja pt. Komunikacja międzykulturowa, zorganizowana przez Zakład Socjologii Kultury UW referat: Język polski w zdominowanym systemie komunikacji kultur
II 1993 Center for the Social Sciences,
Nowy York,
Columbia University
Workshop on Times in Social Action referat: Temporality and Understanding. Browsing Through Past Ideas
X 1991 Katowice sesja międzynarodowa na temat: Szkoła chicagowska w socjologii. Tradycja myśli społecznej i wymogi współczesnej socjologi referat: Idea demokracji w pismach G. H. Meada i H. Blumera
X 1990 Trento (Włochy) Sympozjum na temat: The Young People of Eastern and Western Europe: Values, Ideologies and Prospects referat Young Catholic Fundamentalists in Poland: Identities and Commitments;
X 1990 Trento (Włochy) Sympozjum na temat: Il contributo di Florian Znaniecki alla teoria sociologica referat: Social Values as the Object-Matter of Florian Znaniecki's Culturalistic Sociology
V 1988 Chicago (USA) Annual Stone Symposium of the Society for the Study of Symbolic Interaction wystąpienie w dyskusji panelowej na temat Symbolic Interaction and Cultural Studies,referat: Challenges for Symbolic Interactionism, komentarz do "Studying Religion in the Eighties" by Mary Jo Neitz
III 1988 Minneapolis, Minn. (USA) Midwest Sociological Society 52 Annual Meeting - Sociology and the Sociological Imagination referat: Symbolic Interactionism as a Humanistic Sociology
IV 1987 Bielefeld (Niemcy) sympozjum na temat: Florian Znaniecki and the Problem of an Interactional Foundation of System Analysis and Research in Migration referat: Action as Dynamic System of Experiences and Values
IX 1986 Linz (Austria) 9 Polnisch-Oesterreichisches Sociologen Symposion na temat Soziale Ungleichheit: ein Systemvergleich referat: Sociale Ungleichheiten und gesellschaftliche Produktion der Wirklichkeit
XII 1985 Poznań Sympozjum na temat The Biographical Method in Sociology referat: Biography and the Orientation of Symbolic Interactionism
IX 1984 Kremsmünster (Austria) 7 Polnisch-Oesterreichisches Sociologen Symposion na temat Offentlichkeit versus Privatheit referat: Negotiation der sozialen Identität: Person zwischen Privatheit und Offentlichkeit nach dem Symbolischen Interaktionismus
V 1983 Lublin sesja na temat Integration Processes in Contemporary Society referat: Florian Znaniecki's Interactional Conception of Integration
XII 1982 Poznań Florian Znaniecki Symposium on the Centenary of His Birth referat: Florian Znaniecki: an Unrecognized Forerunner of Symbolic Interactionism
IX 1981 Linz (Austria) 5 Polisch-Österreichisches Sociologen Symposion referat: Two Models of Interaction and Two Sociological Models of Culture