okladka

E. Hałas, Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu
Lublin 1987, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

SPIS TREŚCI
Wstęp9
Rozdział I
PERSPEKTYWA SYMBOLICZNEGO INTERAKCJONIZMU12
§ 1. Semiotyczny wymiar faktu społecznego12
1. Klasyczne opracowania semiotycznego wymiaru faktu społecznego14
2. Problematyka znaczenia w ujęciu socjologii konwencjonalnej17
3. Interpretacyjny paradygmat socjologii19
§ 2. Symboliczny interakcjonizm jako wersja paradygmatu interpretacyjnego20
1. Powody trudności całościowej ekspozycji20
2. Podstawy jedności perspektywy28
a) Wpływ filozofii pragmatyzmu29
b) Wpływ socjologii formalnej34
3. Teoretyczne ramy symbolicznego interakcjonizmu37
Rozdział II
SYMBOLICZNO-INTERAKCYJNA KONCEPCJA ZNACZENIA47
§ 1. Podstawy koncepcji w filozofii pragmatyzmu48
§ 2. Artykulacja koncepcji znaczenia przez symboliczny interakcjonizm54
1. Opracowanie Herberta Blumera54
2. Społeczne wymiary znaczeń59
3. "Współczynnik humanistyczny" a koncepcja znaczenia63
§ 3. Symboliczno-interakcyjna koncepcja znaczenia na tle innych opracowań66
Rozdział III
OKREŚLENIE ZNACZEŃ W INTERAKCJI SYMBOLICZNEJ76
§ 1. Normatywny i interpretacyjny model interakcji76
§ 2. Koncepcja interakcji symbolicznej82
§ 3. Symboliczna interakcja jako podstawa działania połączonego91
Rozdział IV
DEFINICJA SYTUACJI JAKO KONTEKST ZNACZEŃ96
§ 1. Analiza sytuacyjna96
1. Zaniedbany czynnik sytuacyjny96
2. Kształtowanie się koncepcji definicji sytuacji100
3. Określenie definicji sytuacji107
§ 2. Eksploracja koncepcji związanych z definiowaniem sytuacji111
1. Poznawczy wymiar definiowania112
a) Zasoby wiedzy potocznej jako podstawa definiowania112
b) Procesy interpretacji118
2. Wymiar komunikacyjny definiowania132
a) Koncepcja rozmowy o motywach132
b) Rodzaje rozmowy o motywach140
3. Dramaturgiczny wymiar definiowania146
a) Konstruowanie sytuacji poprzez definiowanie148
b) Negocjowanie społecznej definicji sytuacji154
Rozdział V
ZNACZENIA ZWIĄZANE Z UCZESTNIKAMI INTERAKCJI158
§ 1. Symboliczno-interakcyjna koncepcja roli158
1. Krytyka strukturalnej teorii ról158
2. Proces przyjmowania roli165
3. Przeformułowanie pojęcia roli174
§ 2. Koncepcje tożsamości, osoby i roli177
1. Tożsamość społeczna177
2. Koncepcja samego siebie i obraz samego siebie190
3. Scalenie roli i osoby194
§ 3. Trzy wymiary interakcji ról199
 
Zakończenie207
The Social Context of Meanings in the Theory of Symbolic Interactionism. Summary210
Bibliografia217
Indeks nazwisk239