okladka

Teodor Abel, O Florianie Znanieckim. Wybór z dziennika.
Wybrała, przełożyła, opatrzyła wstępem i przypisami Elżbieta Hałas
Lublin-Poznań 1996, Norbertinum

SPIS TREŚCI
Socjologia i socjologowie w perspektywie autobiograficznej. Wprowadzenie (Elżbieta Hałas)5
Dziennik myśli i wydarzeń29
Indeks osób