okladka

E. Hałas, Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego
Lublin 1991, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

SPIS TREŚCI
Wstęp7
Humanistyczne podejście Floriana Znanieckiego9
Semiotyczna interpretacja koncepcji współczynnika humanistycznego30
Znaniecki jako prekursor symbolicznego interakcjonizmu55
"Definicja sytuacji" a interpretacyjny paradygmat socjologii74
U źródeł socjologicznej problematyki języka85
Działanie jako dynamiczny system doświadczeń i wartości101
Kryzys i konflikt a możliwości twórczego rozwoju cywilizacji122
Dynamika nowoczesności: społeczne systemu a zmiana kulturowa134
Meanings and Social Values. Summary161
Bibliografia162
Indeks osób171