okladka

Pomiędzy etyką a polityką. 80 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
E. Hałas (red.), Lublin 1999, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

SPIS TREŚCI
Przedmowa (Elżbieta Halas)9
SOCJOLOGIA I JEJ ROZUMIENIE
ELŻBIETA HAŁAS
Socjologia a etyka społeczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1998)
13
WŁODZIMIERZ WINCŁAWSKI
Socjologia katolicka w Polsce. Powstanie, rozwój, dokonania (1860-1918)
45
JÓZEF KUPNY
Aleksander Wóycicki; socjolog struktur i ruchów społecznych (tradycja Frederica Le Playa)
99
STANISŁAW GALKOWSKI
Myśl społeczna Jacka Woronieckiego
115
FRANCISZEK KAMPKA
Miedzy socjologia a polityką społeczną? Mysi i działalność Antoniego Szymańskiego
127
JAN TUROWSKI
Socjologia rozumiejąca Franciszka Mirka
137
JANUSZ MARIAŃSKI
Socjologia religii/Kościoła i parafii w ujęciu Józefa Majki
153
SOCJOLOGIA WŚRÓD NAUK SPOŁECZNYCH
OLGA OSTASZEWSKA
Ignacego Czumy analiza totalitaryzmu
179
KRZYSZTOF MOTYKA
Socjologizujący prawnicy: Czesław Martyniak, Zdzisław Papierkowski, Leon Halban
195
PIOTR PAWLISZAK
Socjologia stosowana Waleriana Adamskiego
209
ADAM A. SZAFRAŃSKI
Antropologia i etnologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1998)
227
ARKADIUSZ JABŁOŃSKI
Ontologiczne i metodologiczne podstawy analizy społeczeństwa jako systemu ujęciu Józefa M. Bocheńskiego
241
SOCJOLOGIA A MYŚL FILOZOFICZNO-SPOŁECZNA
PAWEŁ WORONIECKI
Socjologia a katolicka nauka społeczna. Problemy metodologiczne
263
JAN SZYMCZYK
Dobro wspólne a prawa człowieka w ujęciu przedstawicieli lubelskiej szkoły katolickiej nauki społecznej
277
FRANCISZEK J. MAZUREK
Katolicka nauka społeczna w eksplikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego
299
JERZY W. GAŁKOWSKI
Myśl filozoficzno-społeczna Karola Wojtyły
343
STANISŁAW KOWALCZYK
Zasady życia społecznego w nauczaniu Jana Pawła II
363
Summaries379
Indeks nazwisk391
Fotografie401
Noty o autorach409