Elżbieta Hałas

English

Stypendia i nagrody

2019 Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
2014 Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
2011 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2010 Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
2008 Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
2005-2007 Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
1998-2001 laureatka konkursu Subsydia dla uczonych – Program "Mistrz" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
czerwiec-lipiec 1998 Visiting Fellowship J.F. Kennedy Institute of North American Studies, Freie Universität Berlin (Niemcy)
lipiec-grudzień 1996 Senior Visiting Fellowship Instytut Nauk o Człowieku Wiedeń (Austria)
maj-lipiec 1993 stypendium Center for Social Sciences, Columbia University New York (USA)
sierpień 1992 - kwiecień 1993 stypendium American Council of Learned Societies, afiliacja w University of Georgia Athens, Ga (USA)
marzec-lipiec 1992 wykłady w University of Georgia at Athens Athens, Ga (USA)
listopad 1990 stypendium Zentrum für interdisziplinäre Forschung Universität Bielefeld (Niemcy)
czerwiec 1990 szkoła letnia "Neighbouring Cultures" Universität Bielefeld (Niemcy)
1989 Nagroda Polskiego Towarzystwa Socjologicznego im. Stanisława Ossowskiego za książkę Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu (1987)
wrzesień 1987 - grudzień 1988 stypendium Fulbrighta University of Illinois Urbana-Champaign (USA)
lipiec 1986 szkoła letnia European University Institute Florencja (Włochy)
lipiec-sierpień 1985 stypendium Katolicki Uniwersytet w Leuven Leuven (Belgia)
kwiecień-czerwiec 1985 stypendium "Copernicus Kreis" Universität Bielefeld (Niemcy)