okladka

Przez pryzmat Kultury

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne7
I. O związkach kultury i społeczeństwa11
Socjologia kulturowa: tradycja i nowe perspektywy13
Społeczna rzeczywistość dramatu27
Kulturowe źródła podmiotowości41
Mit wspólnoty kulturowej w relacjach międzynarodowych59
Rozumiejąca analiza kulturowa współczesności75
Sieci społeczne i znaczenia89
II. O temporalności i pamięci kulturowej125
Czas i pamięć w perspektywie kulturowej127
Przeszłość i przyszła teraźniejszość: refleksyjna pamięć kulturowa139
Trauma: pamięć podzielana i pamięć podzielona161
Przeszłość w teraźniejszości: lekcje semiotyki historii173
III. O wiedzy i zmianie kulturowej197
Powrót do codzienności? Szkic problematyki socjologii życia codziennego199
Refleksyjność jako zasada i problem teorii społecznej217
Między odrzuceniem religii a zbawianiem świata: itineraria socjologii i postsekularnej teorii społecznej231
Kryzys czy płynność kultury? O teorii cywilizacji Floriana Znanieckiego247
Bibliografia273
Indeks nazwisk292
Nota bibliograficzna298
Contents301