okladka

Teoria socjologiczna FLORIANA ZNANIECKIEGO a wyzwania XXI wieku
pod redakcją ELŻBIETY HAŁAS, Lublin 1999, Towarzystwo Naukowe KUL; Prace Wydziału Nauk Społecznych 54

SPIS TREŚCI
Przedmowa (Elżbieta Hałas)5
Pluralistyczna rzeczywistość kulturowa: uniwersalność i lokalność
Richard Grathoff
Od rzeczywistości kulturowej do nauk o kulturze. Chicago-Poznań-Champaign: trajektoria pracy socjologa
11
Pierpaolo Donati
Wyzwanie uniwersalizmu w wielokulturowym społeczeństwie ponowoczesnym: podejście relacyjne
39
Gary Alan Fine
Tworzenie ram dla norm. Kultura oczekiwań i wyjaśnień
65
Wiedza w społeczeństwie: racjonalność i irracjonalność
Zygmunt Bauman
Florian Znaniecki, nasz współczesny
97
Janusz Goćkowski
Epistemiczna i techniczna funkcja socjologii
111
Działania społeczne: konflikt i współpraca
Elżbieta Hałas
Afektywne społeczeństwo: sentymenty i interakcje symboliczne
143
Marek Ziółkowski
Propozycja zintegrowanej koncepcji socjologicznej interesów i wartości
177
Osoba społeczna: socjalizacja i indywidualizacja
Horst J. Helle
Simmel i Znaniecki: kilka analogii między ich dziełami
219
Leszek Korporowicz
Osobowość interaktywna w dobie interakcji kultur
237
Państwo, naród a społeczeństwo światowe: integracja i globalizacja
Helena Znaniecka-Łopata
Florian Znaniecki i kosmopolityczna społeczność uczonych
249
Jan Turowski
Floriana Znanieckiego koncepcja przezwyciężania antagonizmów i konfliktów między narodami
275
Joanna Kurczewska
Florian Znaniecki i jego lekcje dla Europy Środkowej i Wschodniej
293
Spuścizna Noty metodologicznej: wyjaśnianie i interpretacja zmiany społecznej
Zygmunt Dulczewski
Aktualność Noty metodologicznej
325
Luigi Tomasi
Współpraca Williama I. Thomasa i Floriana Znanieckiego przy pisaniu Chłopa polskiego w Europie i Ameryce. Aktualność Noty metodologicznej
357
Gabriele Cappai
Organizacje migrantów: ich porządek i ewolucja
369
Jerzy J. Smolicz, Margaret J. Secombe
Znanieckiego metodologia pamiętnikarska i zmiany postaw wobec pluralizmu kulturowego wśród studentów anglo-australijskich
385
Indeks nazwisk411
Lista autorów421