okladka

Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretacyjnej

SPIS TREŚCI
Przedmowa7
I. Symbole i społeczeństwo11
II. Symbolizm społeczny. Formy i funkcje27
III. Konflikty symboliczne o pamięć zbiorową55
IV. Symboliczna konstrukcja „Solidarności”75
V. Jaźń społeczna jako interakcja symboliczna95
VI. Osobliwości interakcjonizmu Ervinga Goffmana121
VII. Klasyczna socjologia kulturowa Floriana Znanieckiego141
VIII. Kultura i władza a społeczeństwo światowe177
IX. Socjologia w autobiografii. Teodora Abla Dziennik myśli i wydarzeń199
X. Verstehen i dylematy etyczne. Teodora Abla studium nazizmu219
XI. Socjologia interpretacyjna a logika nauk o kulturze243
XII. Stare i nowe wyzwania dla autonomii nauk społecznych267
Bibliografia287
Indeks nazwisk315
Nota bibliograficzna325
Contents328