okladka

Rozumienie zmian społecznych, E. Hałas (red.)
Lublin 2001, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

SPIS TREŚCI
Przedmowa (Elżbieta Hałas)7
ANDRZEJ BRONK
Rozumienie jako kategoria poznawcza w naukach społecznych
9
MAREK ZIÓŁKOWSKI
Mentalność i strategie przystosowawcze społeczeństwa polskiego w latach 1988-1998
23
ANTONI SUŁEK
Funkcje (i dysfunkcje) badań opinii publicznej w ustroju demokratycznym. Przypadek Rzeczypospolitej Polskiej
87
JOANNA KURCZEWSKA
Lokalne społeczeństwo obywatelskie w Polsce lat dziewięćdziesiątych. Próba diagnozy
111
TADEUSZ PIERONEK
Kościół jako czynnik zmian społecznych i problemy zmian w Kościele
173
JANUSZ GOĆKOWSKI
Teoretyk i ekspert: role uczestnika przemian społecznych
185
ANNA TITKOW
Kobiety. Feminizm. Demokracja
217
JACEK WASILEWSKI
Konsolidacja demokracji: aspekty instytucjonalne i społeczne
245
ELŻBIETA HAŁAS
Zmiany społeczne: dylematy teoretyczne i praktyczne
275
Indeks nazwisk289