okladka

Elżbieta Hałas, Konwersja. Perspektywa socjologiczna.
Wydanie nowe, Warszawa, 2007: Wydawnictwo Naukowe Scholar

SPIS TREŚCI
PRZEDMOWA DO NOWEGO WYDANIA 7
WSTĘP 10
ROZDZIAŁ I
MOTYW KONWERSJI W KULTURZE 14
Leksykalne znaczenia konwersji 14
Religijny ideał konwersji 16
Literacki obraz konwersji 25
Historyczne ruchy konwersji 27
ROZDZIAŁ II
KONWERSJA W POLU BADAŃ
Wielość podejść 30
Teologia konwersji 30
Filozofia konwersji 33
Historia konwersji 36
Psychologia konwersji 37
Antropologia konwersji 37
Socjologia konwersji 38
Pionierskie badania 39
Studia psychospołeczne 40
Studia antropologiczne i socjologiczne 49
ROZDZIAŁ III
SOCJOLOGICZNE TEORIE KONWERSJI 54
Problematyczność definicji i typologii konwersji 57
Teorie aplikacyjne 64
Konwersja jako zmiana roli 64
Konwersja jako dewiacja 69
Konwersja jako socjalizacja 75
Konwersja jako doświadczenie innej dziedziny znaczeń 80
Teorie ugruntowane 84
Konwersja jako odfiltrowanie 84
Konwersja jako zaangażowanie 91
Konwersja jako zmiana tożsamości 97
Konwersja jako twórcza transformacja 104
Konwersja jako zmiana uniwersum dyskursu 110
Konwersja jako zachowanie zbiorowe 116
Teorie deterministyczne 118
Konwersja jako wynik deprywacji 118
Konwersja jako wynik kontroli umysłu 121
Socjologia konwersji a teorie ruchów społecznych 134
ROZDZIAŁ IV
KONWERSJA KOLEKTYWNA 147
Wspólnota konwersji 147
Transformacyjna wspólnota synergetyczna 150
Transformacja antystrukturalna 151
Ekstaza „My” 154
Podzielane doświadczenie sacrum 155
Współpracujące kierownictwo konwertora 158
Retoryka konwersji 165
Dekonstruowanie rzeczywistości „tego świata” 169
Utopia konwersji 170
Tworzenie świętej historii 171
Wizyjna metaforyka 173
Rytuały konwersji 175
Znaczenie rytuału 175
Rodzaje rytuałów 178
Kolektywny rytuał rewitalizacji 181
ZAKOŃCZENIE 184
SUMMARY
CONVERSION. THE SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE 186
BIBLIOGRAFIA 188
INDEKS NAZWISK 211